Spotkania z matematykami z biznesu

(organizowane przeze mnie dla pierwszej edycji studiów zamawianych)

 • W piątek 24 czerwca 2011 o godz. 18:30 w sali WS odbędzie się spotkanie z dr. Szymonem Borakiem z departamentu Risk Analytics and Instruments banku Deutsche Bank w Londynie. Pogadanka przedstawi wewnętrzne metody do wyliczania wymogów kapitałowych zawartych w Umowach Bazylejskich (obowiązujących we wszystkich krajach EU). Dr Borak postara się przedstawić pojęcia i umiejscowić je w środowisku bankowym. Modele i problemy zostaną przedstawione z praktycznego punktu widzenia, kładąc nacisk bardziej na otoczenie biznesowe niż na matematyczny rygoryzm.
 • W piątek 3 czerwca 2011 o godzinie 17:00 w sali A w IM odbędzie się spotkanie z Panem Łukaszem Kucińskim Naczelnikiem Wydziału Modeli Wewnętrznych w Departamencie Monitorowania Ryzyk Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Temat spotkania to ""MMA, czyli posmak modeli wielkiej skali". Podczas spotkania będzie też możliwość porozmawiania o zadaniach KNF-u, środowisku pracy w KNF oraz o tym, jaki wpływ na rozwój rynku pracy dla matematyków w biznesie w Polsce ma Komisja Nadzoru Finansowego oraz jakie są perspektywy dla tego rynku. 
 • Sławomir Wójcik Piątek, 6 maja 2011 15:00, sala B "Matematyk w firmie IT". Sławomir Wójcik jest absolwentem matematyki finansowo-ubezpieczeniowej Politechniki Wrocławskiej. Od 7 lat pracuje w firmie informatycznej Comarch S.A. Obecnie w centrum konsultingu sektora finansowego pełni funkcję Architekta rozwiązań biznesowych, gdzie jest odpowiedzialny za rozwój funkcjonalny systemów przeznaczonych dla instytucji finansowych oraz współpracę z klientem w zakresie specyfikacji ich potrzeb biznesowych.
 • We wtorek 19 kwietnia 2011 w sali WS o godzinie 12:15 odbędzie się spotkanie z aktuariuszem z  Panem dr. Janem Iwanikiem. Dr Iwanik obecnie pracuje w Royal Bank of Scotland w Londynie w dziale Pricing Innovations (dział typu typu Research & Development ),  a wcześniej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy i  brytyjskiego stowarzyszenia Institute of Actuaries. 
  Tytul: matematyk w ubezpieczeniach, reszta swiata
  1. Swiatowe rynki ubezpieczeniowe - przeglad
  2. Szczegolowy obraz rynku pracy UK
  3. Szczegolowy obraz rynku pracy US
  4. Szczegolowy obraz rynku pracy CH
  5. Dlaczego pricing jest ciekawy
  6. Problem 1:  Winners Curse
  7. Problem 2: optymalizacje modeli
  8. Problem 3: cykle koniunkturlane
  9. 20-30 min na dyskusje i pytania z sali.
 • W piątek 3 grudnia o godz. 15:00 w sali EM odbędzie się spotkanie z aktuariuszem Panią Olgą Pasławską na temat: Reasekuracja jako narzędzie transferu ryzyka firmy ubezpieczeniowej. 
  Pani Olga Pasławska jest absolwentką matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalności "matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach". Pani Olga zdała wszystkie egzaminy aktuarialne i oczekuje na wpis do rejestru aktuariuszy. Jest samodzielnym specjalistą z działu aktuarialnego Grupy Kapitałowej EUROPA, zlokalizowanej we Wrocławiu. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich studentów. Będzie możliwość zadawania pytań dotyczących pracy w firmie ubezpieczeniowej.
 • Spotkanie z pracownikami EUROBANK-u. W piątek 26 listopada 2010 o godz. 15:00 w sali EM odbędzie się spotkanie z matematykami aplikacyjnymi z EUROBANK-u.Tematem spotkania będą zagadnienia matematyczne, które pojawiają się w instytucjach finansowych oraz możliwości kształtowania swojej kariery w strukturach instytucji finansowych. Spotkanie ma mieć charakter pogadanki.
 • Spotkanie ze specjalistami ryzyka kredytowego:  Panią Anną Futomą i Panem dr. Szymonem Mercikiem, matematykami i dyrektorami działów oceny ryzyka kredytowego w Banku Zachodnim piątek 11 grudnia 2009 17:05 sala WS. Spotkanie jest przeznaczone dla studiów zamawianych oraz dla wszystkich studentów pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego roku chcących zorientować się: 
  1. Na jakich stanowiskach w banku muszą pracować matematycy i co robią? 
  2. Na jakich stanowiskach w banku pracują matematycy i co robią?
  3. Na jakich stanowiskach w banku jeszcze nie pracują, a powinni pracować matematycy?
  4. Czym charakteryzuje się praca matematyka w polskim banku?
  5. Jak wygląda praca matematyka z firmy konsultingowej doradzającej bankom?
  6. Co trzeba umieć (np. ukończone kursy, przeczytane ksiązki), żeby zrobić karierę w banku?
  7. Wady pracy w banku
  8. Prognoza rynku pracy matematyków bankowych we Wrocławiu, w Polsce i na świecie.
  9. Jakie są ciekawych problemy matematyczne w banku?
  Spotkanie ma mieć charakter pogadanki, w której będzie można swobodnie zadawać pytania.
  Doktoranci i pracownicy IM również mile widziani.
   
 • Spotkanie 20 listopada 2009  o godzinie 17:30 w sali WS z aktuariuszem Panem Mariuszem Kozłowskim. Pan Mariusz Kozłowski obecnie jest Dyrektorem Aktuariatu i Oceny Ryzyka polskiego oddziału Liberty Seguros S.A. Pracował w firmie konsultingowej Deloitte, gdzie uczestniczył w wielu projektach aktuarialnych realizowanych na zlecenie firm krajowych oraz z Czech, Ukrainy, Mołdawii, Macedonii i Kosowa. Kolejne doświadczenia zdobywał jako Koordynator w Biurze Zarządzania Produktami PZU S.A. Mariusz Kozłowski ukończył matematykę na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Decyzją Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych został wpisany w marcu 2006 roku do rejestru aktuariuszy pod numerem 151.