Kontakt

Adres:

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

pokój 312

pl. Grunwaldzki 2/4

50-384 Wrocław

Konsultacje proszę każdorazowo uzgadniać emailem.

poczta internetowa: klusik (na serwerze) math.uni.wroc.pl