Inżynieria finansowa – opis kursu

Kurs będzie się skupiał prawie tylko wokół problemów (i ich rozwiązań) pojawiających się w pracy quanta i doradcy inwestycyjnego (zawód licencjonowany przez KNF). M.in. dlatego będzie prowadzony bez dyscypliny matematycznej. Wiele uzasadnień będzie bazowało na bardziej na intuicjach niż na precyzyjnych dowodach. Oczywiście zainteresowanych mogę odesłać do odpowiedniej ciężkiej matematyki.

Kurs częściowo będzie przygotowywał do egzaminów na doradcę inwestycyjnego, w mniejszym stopniu (ale niezaniedbywalnym) do egzaminów na aktuariusza.

Sylabus

 1. Wprowadzenie: matematyk w świecie finansów i ubezpieczeń (w Polsce i za granicą)

 

 1. Problemy instytucji finansowych
 2. Ścieżki kariery dla matematyka (doradca inwestycyjny, quant, aktuariusz, specjalista od ryzyka kredytowego, risk manager)
 1. Rynki finansowe i produkty finansowe oczami matematyka

 

 1. Giełdy światowe
 2. Over-the-counter
 3. Giełdy polskie

 

 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 2. Warszawska Giełda Towarowa w Warszawie
 3. Giełda Energii
 4. Notowania -gdzie są i jak czytać.
 1. Losowe zachowanie się cen

 

 1. Black swan
 2. Małpa przy klawiaturze
 3. Surviroship bias
 4. Rozkład normalny ?
 1. Wycena i zabezpieczanie kontraktów terminowych

 

 1. Kontrakty Forward
 2. Kontraky Futures
 3. FRA
 1. Analiza instrumentów dłużnych

 

 1. Przegląd instrumentów
 2. Yield
 3. Duration
 4. Convexity
 5. Hedging
 1. Swapy 

 

 1. Przykłady
 2. Wycena
 1. Instrumenty pochodne – wprowadzenie
 2. Model CRR
 3. Model Blacka-Scholesa

 

 1. Intuicyjne wyprowadzenie równania różniczkowego.
 2. Wyprowadzenie przy użyciu metod martyngałowych.
 3. Kalibracja modelu
 4. Uśmiech zmienności, zmienność implikowana
 5. Metody numeryczne
 6. Modyfikacje (waluty, surowce, dywidendy)
 7. Wskaźniki greckie i odpowiadające im strategie hedgingowe
 1. Proste uogólnienia świata Blacka-Scholesa
 2. Wycena opcji amerykańskich i zagadnienie optymalnego wykonania.
 3. Instrumenty pochodne z wieloma instrumentami podstawowymi
 4. Zarządzanie portfelem

 

 1. Nowoczesna teoria portfelowa
 2. Model Markowitza w praktyce
 3. Model Blacka-Littermana
 4. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
 5. Model APT 
 1. Value at Risk 
 2. Analiza techniczna
 3. Opcje rzeczywiste
 4. Opcje specjalne (pogoda, energia, ubezpieczenia)

Projekty praktyczne

Na zajęciach będą projekty typu case study. Będą one polegały często na analizie danych giełdowych, tworzeniu i kalibracji modelu oraz zaproponowaniu strategii inwestycyjnych wg zadanego kryterium i wycenie danej strategii. Każda grupa będzie miała cotygodniowe konsultacje robocze.

Projekty będą prezentowane w środowisku zbliżonym do biznesowego [zwykle na prezentacjach są również zaproszone osoby spoza kursu].

Ćwiczenia

Na zajęciach będziemy rozwiązywać zadania i  dyskutować na temat projektów i studiów przypadku.